Maarten A. Oversier
Praktijk voor regressie- en reïncarnatietherapie
Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Maarten Oversier verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Biografische informatie
• Gezondheidsgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Praktijk Maarten Oversier verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier in de vorm van een behandelovereenkomst.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Praktijk Maarten Oversier verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Je te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of afspraken te wijzigen
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
• Het afhandelen van je betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• Om te kunnen refereren aan de inhoud en afspraken uit eerdere consulten
• Ten behoeve van het therapeutische proces is het belangrijk om kennis te hebben van persoonlijke omstandigheden, zoals thuissituatie, ingrijpende gebeurtenissen in familiesystemen, gezondheidsgegevens van jou als cliënt en van familieleden

Hoe lang we gegevens bewaren
Praktijk Maarten Oversier zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 15 jaar.

Delen met anderen
Praktijk Maarten Oversier deelt je gegevens niet met derden zonder je toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met personen die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Maarten Oversier blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Praktijk Maarten Oversier gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Het dossier betreft jouw persoonlijke informatie die ik gebruik ten behoeve van het therapeutische proces. Ik noteer gegevens voor mijn eigen overzicht. Mocht je inzage in deze gegevens willen hebben dan is daarover overleg mogelijk.

Beveiliging
Praktijk Maarten Oversier neemt de bescherming van je gegevens vanzelfsprekend serieus en heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van deze persoonlijke informatie. De gegevens bevinden zich in een afgesloten ruimte en worden alleen vrijgegeven volgens omstandigheden genoemd in ‘delen met anderen’ .

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk Maarten Oversier kun je ons bij voorkeur bereiken via de contactgegevens op deze website.